membership

Home/membership

مدارک مورد نیاز

1-مدارک شناسایی (کارت ملی-شناسنامه-گواهینامه)

2-مدارک وسیله نقیله(کارت وبیمه نامه)

3-سفته ویا چک به میزان  10 میلیون تومان